TerraNext is de opleider van de groene sector. Actief in heel Nederland, met praktische, eigentijdse en compacte opleidingen voor (jong-)volwassenen. Wij zijn gericht op de behoefte van de klant: verder groeien in je vak. Het is onze ambitie om bedrijven, instellingen en individuele werknemers voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.
TerraNext is gevestigd aan de Burg. Legroweg 33 in Eelde. TerraNext voert voor veel bedrijven en instellingen opleidingsactiviteiten uit op locatie.

TerraNext verzorgt MBO opleidingen, vakopleidingen (in samenwerking met brancheorganisaties) en cursussen op het gebied van:
– Beheer van de openbare ruimte
– Landschapsontwikkeling en beheer
– Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud
– Bloemsierkunst en design
– Groen en agrarisch ondernemersschap

Missie TerraNext

TerraNext wil uw opleidingspartner zijn in de groen ‘plus’ -sector.
Wij willen een lerende organisatie zijn, die een hoge kwaliteitsstandaard hanteert
en een sterke binding heeft met de beroepspraktijk.
Wij streven ernaar om mensen en organisaties voor te bereiden op morgen.

TerraNext maakt onderdeel uit van AOC Terra. Terra verwijst rechtstreeks naar  het moederbedrijf: het Agrarisch Opleidingscentrum AOC Terra en Next geeft aan, dat in Eelde alleen vervolgonderwijs aan (jong)volwassenen wordt gegeven.
TerraNext heeft als missie geformuleerd: mensen en organisaties in de groene sector voorbereiden op morgen!
Vandaar ons motto: Verder groeien in je vak!”

Onderwijsgroep Noord
TerraNext maakt deel uit van Onderwijsgroep Noord, met in totaal 24 vestigingen in Noord-Nederland.

Adresgegevens Onderwijsgroep Noord:

Onderwijsgroep Noord
Hereweg 101
Postbus 17
9700 AA Groningen
T (050) 5292929