Hier worden de workshops omschreven welke in het middag gedeelte gevolgd kunnen worden.