Daar is hij weer…

Inmiddels een vast gegeven in onze branche: elke twee jaar vindt het congres voor groene ondernemers plaats. Ook in 2018 organiseert TuinKeur weer dit congres voor én door de branche. Noteer 14 september 2018 vast in uw agenda. Dit congres geeft de hovenier handvaten voor het ondernemerschap van morgen. Met lezingen en diverse workshops van professionals binnen en buiten de branche is er volop inspiratie voor de ondernemende hovenier.
De klant stelt hoge eisen. Aan de hovenier, de uitvoering, de nazorg. Met deze veeleisende klant moet goed gecommuniceerd worden. Communicatie is een vaardigheid die onderbelicht wordt in vakopleidingen. Toch weet menig hovenier hoe belangrijk goede communicatie is in deze tijd. Hoe gaat u om met klachten of kriti sche klanten? Daarom is ‘Communicatie bepaalt het resultaat’ het thema van GardenExperience 2018. Deze website licht een tipje van de sluier op over GardenExperience 2016. Twijfelt u om te gaan? Laat dit de eerste stap naar verandering zijn: meld u aan en ik garandeer u dat 16 september een leerzame dag wordt voor u en uw bedrijf!
 

Thema GardenExperience 2018: Communicatie bepaalt het resultaat

Samen kun je meer dan alleen. Dat is algemeen bekend. Zo willen we met GardenExperience bijdragen aan ontwikkelingen in de groene sector. Samen motiveren en inspireren maar bovenal: leren van elkaar.

Jarno Beugeling is office manager van TuinKeur en projectleider van GardenExperience 2018. Heeft u vragen? Dan kunt u hem bellen op 0528 – 331678 of e-mailen: info@gardenexperience.nl.