Initiator van GardenExperience, TuinKeur, ziet in haar dagelijkse contacten met de ‘groene’ ondernemers in Nederland veel vraagstukken terug met dezelfde strekking. Sleutelwoord hierin is ‘verandering’. Diverse ontwikkelingen veranderen de branche. Deze veranderingen dwingen de ondernemer op zijn beurt te veranderen.

Ontwikkelingen waarmee de branche wordt geconfronteerd zijn onder andere:

  • Tekort aan personeel in de branche.

  • Kritische klanten

  • Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en afname van het aantal personen per huishouden.

  • Economisch goede tijden.

Met bovenstaande in het achterhoofd organiseert TuinKeur een congres met als doel de branche bij elkaar te brengen. Centraal op het congres staat informatieverstrekking en discussie op een informele wijze.

Jij komt toch ook?