Initiator van GardenExperience, Stichting TuinKeur, ziet in haar dagelijkse contacten met de ‘groene’ ondernemers in Nederland veel vraagstukken terug met dezelfde strekking. Sleutelwoord hierin is ‘verandering’. Diverse ontwikkelingen veranderen de branche. Deze veranderingen dwingen de ondernemer op zijn beurt te veranderen.

Ontwikkelingen waarmee de branche wordt geconfronteerd zijn onder andere:

  • Een steeds groter wordende concurrentiedruk.

  • Stijging van het aantal ZZP-ers.

  • Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en afname van het aantal personen per huishouden.

  • Economisch uitdagende tijden.

Met bovenstaande in het achterhoofd organiseert Stichting TuinKeur een congres met als doel de branche bij elkaar te brengen. Centraal op het congres staat informatieverstrekking en discussie op een informele wijze.